Спестява ли пари предсрочното прекратяване на кредити

За разлика от широко разпространеното мнение на много хора, че предсрочното изплащане на заем или ипотека е от полза за длъжника, подобно решение не се споделя от банкови служители и специалисти. Те споделят, че цялата полза се крие само в това, че човек се чувства по-спокоен, когато вече не е нужно да изплаща кредит.

Предсрочното прекратяване на договора не води до никакви спестявания

От финансова гледна точка предсрочното прекратяване на договора не води до никакви спестявания. Най-общо казано, ако говорим за ипотека, то много хора са наясно, че първата част от времето за изплащането й се състои във връщане главно на лихвата по заема.

Самата главница започва реално да намалява чак след втората половина от срока по сключения договор. Следователно банките и другите подобни кредитни институции не са особено щастливи предсрочното погасяване. Това им създава само ненужни проблеми. Когато кредитът е теглен пък от юридическо лице, тогава ситуацията е още по-сложна. Тъй като предсрочното погасяване лишава банката от очакваната от нея премия, линията на лизинговите заеми за такива клиенти може да бъде напълно затворена занапред.

За да се предотврати подобно явление, преди години в някои договори се включваха специални клаузи за санкции при предсрочно погасяване на кредити, но, разбира се, това отдавна вече не е практика. В настоящата ситуация, според юристите, ако една компания се страхува поради световната криза, свързана с пандемията от ковид 19, и изпитва несигурност, тогава е по-добре да изплаща парите по евентуалните си кредити равномерно и за по-дълъг период от време. По този начин тя ще може да се ориентира по-добре в тази трудна ситуация, при която събитията не винаги могат да бъдат предвидени. Но такъв подход е по-рационален и ефективен и същевременно ще успее да запази добрите взаимоотношения на клиентите с банковите институции, за да могат първите да се възползват пълноценно от услугите на вторите и в бъдеще.

Източник: http://kredit-consult.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *