За изгодата от оперативен лизинг на автомобили

Непрекъснатото развитие на бизнеса в различни области учи собствениците все по-разумно и ефективно да ползват средствата си. Един от начините да се икономисат средства е използването на оперативен лизинг на автомобили. За да се ползва тази услуга е необходимо само да се сключи договор между двете страни и да се спазват уговорените взаимни права и задължения.

Собствениците на фирми за оперативен лизинг на автомобили полагат все повече усилия да предлагат нови автомобили, както и ползвани на все по-изгодни условия, защото нарасналия брой на такива фирми засилва конкуренцията между тях. От това, разбира се, печелят наемателите, защото конкуренцията работи в тяхна полза. Ето защо, преди да вземете окончателно решение за ползване на оперативен лизинг на автомобили, е добре да разгледате сайтовете на различните фирми. Това ще ви даде възможност да направите сравнение на таксите, които трябва да плащате за един и същ модел автомобил в различните фирми. В резултат на това ще сключите и изгоден договор.

Много е важно още в началото на съвместната работа да се уточнят всички процеси, свързани с обслужване на транспортните средства, получени чрез оперативен лизинг на автомобили. Освен това следва много внимателно да се изучат всички права и задължения на договорените страни.

Използването на автомобили от лизингодателя позволява на наемателя да икономиса средства от поддържане на автостопанство, да се занимава със застраховки и отчитане на всички разходи по автомобилите. Задълженията в случая се свеждат само до заплащане на ежемесечните лизингови вноски по договора. Така наемателят има възможност да вложи икономисаните средства в развитие на собствени си бизнес.

За собственика на автомобили, които той дава за ползване под формата на лизинг, има редица рискове. За да се намали загубата до минимум е направен разчет на сумата, която трябва да се внася от ползвателя ежемесечно. В повечето стандартни договори за оперативен лизинг на автомобили се определя отношението между страните по повод разплащания, ремонт, сервизно обслужва и застраховане на автомобилите. Така също, изхождайки от желанието на клиента, в договора може да се включи точка, отнасяща се за монтаж и демонтаж на гуми, авариен ремонт, пътна помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *