Пожарна безопасност на складовете под наем

Складовете под наем са предназначени за съхраняване на различни стоки и суровини. Всяка грешка може да доведе до това, че фирмата да изгуби не само цялата продукция, но да изложи на опасност и собствените си работници. Ето защо и складовете се разделят на няколко групи в зависимост от запалимостта на съхраняваните стоки в тях.

Безопасността на складовете под наем зависи от много фактори:

1. Разнообразието на съхраняваните стоки.
2. Материалите, използвани за строителството на складовите помещения.
3. Разпределението на помещенията.
4. До колко е подготвен персонала в случай на непредвидени ситуации.

Спазването на всички правила за безопасност, както и координираната работа на всеки колектив в случай на пожар ще позволи не само да се избегнат жертвите, но и ще предотврати или намали изгорялата площ.

При проектиране и експлоатация на складовите помещения трябва да се спазват всички пожарни норми и противопожарни изисквания.

При всички складове под наем трябва точно да се спазва разстоянието между отделните помещения и тяхното разположение, съгласно изискванията за пожарна безопасност.

Така складовете с лесно запалими материали и стоки се разполагат в посока на вятъра. Това намалява риска от възникване на пожар в другите сгради в случай на авария.

Към площадката около складовете също има определени изисквания. Необходимо е да се осигури свободен достъп на пожарните коли, да има достатъчно свободна и осветена площ около сградата.

В сградата трябва да се спазват всички правила за пожарна безопасност, така че в случай на пожар да не се влоши положението, а да се осигури евакуация на хората.

Отоплението в складовете под наем трябва да бъде централно. Много от складовете не разполагат с такова, особено тези за нехранителни стоки.

Има възможност да се използват различни отоплителни уреди, но те непременно трябва да са на самостоятелна електрическа мрежа за захранване, да са със стандартни пускови и защитни устройства.

Техниката за товарене и разтоварване трябва да се намира на определени за тази цел места. Допустимо е да се намират на специални площадки само несамоходни товарни механизми.

За пожарна безопасност на складовете под наем по отношение на електричеството е необходимо да се спазват следните условия:

– правилен монтаж на електрооборудването;
– електрическото осветление трябва да отговаря на установените норми;
– задължително заземяване;
– оборудване със защита от мълнии.

Спазването на тези норми и правила позволява не само спокойно преминаване на всички проверки, но и сигурна защита на съхраняваните стоки и материали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *